TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV  (BIC)
thành viên Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam (BIDV)
Địa chỉ: Tầng 11, số 263 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024. 22200282: Hotline: 19009456
Website: https://bic.vn / https://mybic.vn