Bảo hiểm an ninh mạng

Thông tin sản phẩm:

Sản phẩm Bảo hiểm An ninh mạng cá nhân là sản phẩm bảo hiểm cho những tổn thất tài chính thiệt hại bởi những rủi ro tấn công an ninh mạng

- Sản phẩm  gồm 3 quyền lợi chính:

  • Mua sắm trực tuyến

  • Bảo hiểm gian lận chuyển tiền;

  • Trộm cắp danh tính.

- Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng tính từ thời điểm bắt đầu hiêu lực bảo hiểm.
- Phạm vi địa lý được bảo hiểm: Toàn thế giới.

Mua hàng Mua ngay