Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Đối tượng bảo hiểm:

Căn nhà (căn hộ, nhà liền kề/biệt thự) và các tài sản trong căn nhà.

Phạm vi bảo hiểm:

BIC bồi thường cho người được bảo hiểm những thiệt hại xảy ra do:

Rủi ro cơ bản: Cháy, Sét đánh, Nổ.

Mở rộng 1:

Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn);
Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;
Va chạm với ngôi nhà;
Trộm cướp;

Mở rộng 2

Chi phí dọn dẹp hiện trường;
Chi phí chữa cháy;
Thuê nhà sau tổn thất.

Quyền lợi và phí bảo hiểm (xem tại đây)
Quy tắc bảo hiểm (xem tại đây)
Mua hàng Mua ngay