Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

Đối tượng bảo hiểm:

Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang công tác, học tập và làm việc tại Việt Nam trong độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi, ngoại trừ những trường hợp sau:
- Những người bị bệnh tâm thần, phong;
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;

- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Phạm vi bảo hiểm:

BIC sẽ bảo hiểm trong các trường hợp như sau:
Tử vong do tai nạn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm
Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và tối đa không quá số tiền bảo hiểm
Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn: 

  • STBH từ 01 triệu đến 20 triệu đồng/người: chi trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”. 
  • STBH trên 20 triệu đồng/người: chi trả chi phí thực tế hợp lý bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị và chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị nội, ngoại trú (Mức chi bồi dưỡng mỗi ngày 0,1% Số tiền bảo hiểm), nhưng tổng số tiền chi trả không vượt quá tỷ lệ thương tật được quy định trong “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” của BIC hiện hành. 
Mua hàng Mua ngay